ZŠ Pod Žvahovem - úvodní stránka

Vesnická škola v srdci Prahy
”Dovednostmi k moudrosti …”

Přeskočit na menu sekce

Nacházíte se na: Úvod

ZŠ Pod Žvahovem

Od školního roku 2019/2020 je Základní škola Pod Žvahovem samostatnou základní školou. Po letech chátrání byla škola znovu otevřena před čtyřmi lety díky velkému zájmu občanů Hlubočep a silné participaci MČ Prahy 5 a ZŠ Kořenského. Sedm tříd aktuálně navštěvuje téměř 150 žáků, první stupeň je tak kompletní a škola je i nadále postupně opravována a rozšiřována, takže za 4 roky vyroste až do úplné devítiletky.

Více informací o škole »

Aktuální informace

Epidemie - upozornění pro rodiče.

Vzhledem k epidemii gastroenterologických virů v naší škole v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí žádáme všechny rodiče o spolupráci - všechny informace budeme dnes rozesílat emailem. Každopádně děti, které prošly touto infekcí by podle informací hygieny měly zůstat doma týden po odeznění příznaků! Děkujeme za spolupráci.

10.1.2020

Hledáme posily pro příští školní rok!

Hledáme posily pro příští školní rok - více na přiloženém obrázku!

8.1.2020

Dopravní opatření v ulici Pod Žvahovem!

POZOR! Vzhledem ke komplikované dopravní situaci v ulici Pod Žvahovem z důvodu probíhající uzavírky v ulici K Barrandovu bude od příštího týdne do doby skončení této uzavírky změněn režim provozu v ulici Pod Žvahovem na jednosměrný - směrem od zastávky Pod Žvahovem až k mostku u pneuservisu. Opatření bude spuštěno příští týden. Upozorňujeme proto, že ke škole bude možné přijet pouze z opačného směru!

21.11.2019

Pozvánka na Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 12. prosince od 16:00 se na školním dvoře koná Vánoční jarmark. A na co se můžete těšit se dozvíte v našem plakátku.

 

18.11.2019

Pěšky do škol?

Na třídních schůzkách proběhla anketa s názvem "Pěšky do školy?", týkající se způsobu dopravy dětí do školy, včetně zdůvodnění. Zde nabízíme vyhodnocení této ankety, za které moc děkujeme panu Dontovi. Ke stažení níže.... 

 

https://www.zskorenskeho.cz/userfiles/files/pesky-do-skoly_vyhodnoceni-ankety.pdf

11.11.2019

Přijmeme asistentku pedagoga od 1. 1. 2020

Hledáme do našeho týmu novou asistentku pedagoga s nástupem od 1. 1. 2019. Pracovní doba 7:40 - 13:00. Další informace na reditel@zspodzvahovem.cz

11.11.2019

Co nás čeká v listopadu?

Druhý listopadový týden nám končí 1. čtvrtletí. Děti dostanou do svých žákovských knížek a notýsků čtvrtletní hodnocení. Dále během celého měsíce probíhají ve všech třídách třídní schůzky formou tripartit. Na tyto schůzky se rodiče a děti přihlašují pomocí sdílených google dokumentů. 18. listopadu nás pak čeká Den otevřených dveří. Jako již tradičně bude 1. - 4. vyučovací hodinu (8:00 - 11:40) otevřená výuka ve všech našich třídách, které můžete navštívit. Také Vám bude k dispozici vedení školy pro případné dotazy. Ve 14:00 pak proběhne komentovaná prohlídka naší školy. 

6.11.2019

Naše škola se nezapojí do středeční stávky zaměstnanců školství!

Naše škola se středeční stávky zaměstnanců ve školství účastnit nebude, nicméně i tak považujeme za důležité vyjádřit znepokojení a rozčarování nad neplněním proklamovaných volebních slibů. I když se prostředky investované v ČR do školství pravidelně zvyšují, stále zdaleka nedosahujeme průměrů států OECD. Díky ne úplně šťastně načasované reformě financování regionálního školství, která velkou část těchto potřebných peněz rozpustí v uměle i skutečně navyšovaném počtu zaměstnanců škol, což společně s nešťastně realizovanou inkluzí vede k tomu, že tyto prostředky nebudou sloužit k navýšení velmi podhodnocených platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, ale pouze ve zvýšení jejich počtu, což samozřejmě vede hlavně k tomu, že již nyní se na trhu práce kvalitních pedagogů nedostává (odhadovaný počet chybějících kvalifikovaných učitelů se blíží 10 000) a tyto stavy jsou doplňovány pedagogy nekvalikovanými, což rozhodně kvalitě českého školství nepřidá. Je to začarovaný kruh a mrzí nás, že není v možnostech škol přilákat do svých řad i tu část kvalitních, schopných a vzdělaných mladých učitelů, kteří dají, vzhledem k platovým podmínkám, administrativní zátěži i rozporuplné společenské prestiži práce ve školství, přednost práci v soukromém sektoru. Doufáme, že se ministru Plagovi i všem jeho následovníkům podaří, kromě zásadního navýšení rozpočtu kapitoly školství, nastavit i takové systémové změny, aby i ČR mohla být na své školství pyšná.

4.11.2019

Zapojení naší školy do chystané stávky.

O případném zapojení naší školy do stávky vyhlášené školskými odbory na 6. 11. 2019  budeme jednat na poradě  v pondělí 4. 11. 2019. O domluveném postupu a rozsahu případného zapojení pedagogů naší školy do stávky, včetně nastavení režimu provozu školy ve středu 6. 11., Vás budeme informovat neprodleně po této poradě na webu i FB školy. 

Děkujeme za pochopení!

2.11.2019

Vyšlo první číslo letošního Žvahováčka!

A je to tady! První vydání nového Žvahováčka je na světě! Toto pilotní číslo, kde si i korektury žáci dělali sami (jistě Vám poděkují za zpětnou vazbu), je začátkem našeho páťáckého celoročního projektu. Zasloužený výtěžek z časopisu děti využijí na škole v přírodě - lanovka na Lomnický štít čeká. :-)
K dostání u paní hospodářky!

8.10.2019

Ustavující zasedání Školské rady

Dne 19. září se na svém prvním - ustanovujícím zasedání sešla Školská rada ZŠ Pod Žvahovem. Sešla se v komplením složení. Jejími členy jsou: Bc. Martin Damašek, MA., Ing. Štěpán Rattay, Ing. Hana Dohnalová, Ing. Jakub Veleba, Mgr. Tereza Cachová a Ing. Helena Cuhrová. Setkání proběhlo v kreativní a přátelské atmosféře. Věříme, že setkávání Školské rady je pro naši školu velkým přínosem. Školská rada se bude 3x ročně a zápis z prvního jednání naleznete v sekci Dokumenty / Školská rada. 

23.9.2019

Třídní schůzky

V úterý 17. 9. od 17:00 proběhnou třídní schůzky 1. - 4. tříd. Páté třídy pak budou mít třídní schůzky ve středu 18. 9. od 17:00.

16.9.2019

Oslava 5. výročí znovuotevření žvahovské školy

 

Pozor pozor! Zítra v 16:00 to vypukne! Na školním dvorku proběhne akce Žvahov restart! Oslava 5. výročí znovuotevření žvahovské školy. Čekají Vás tvořivé a sportovní aktivity, pro děti i dospělé. Přijďte podpořit svou školu! ;) Upozorňujeme, že družina bude otevřena pouze do 16:00!

12.9.2019

Školská rada

3. září proběhly volby do Školské rady z řad rodičů a na základě jejich výsledků v nich zvítězili tito kandidáti: Ing. Hana Dohnalová (24 hlasů) a Ing. Jakub Veleba (22 hlasů). Vzhledem k tomu, že známe všechny členy Školské rady, svolávám tímto její ustavující schůzi na 18. září v 15:00 v budově školy. Členy školské rady z řad  pedagogických pracovníků školy byly zvoleny: Ing. Helena Cuhrová a Mgr. Tereza Cachová. Z řad zřizovatele pak Bc. Martin Damašek, M.A. a Ing. Štěpán Rattay.

4.9.2019

Organizace prvního školního týdne

Organizace prvního školního týdne

 

Vyučování začíná celý týden v 8 hodin.

Pondělí, úterý a středu jsou žáci se svými třídními učitelkami, čtvrtek a pátek se již vyučuje podle platných rozvrhů bez odpoledního vyučování.

Družina funguje v pondělí od 9 do 15 hodin, ostatní dny od 7 do 17 hodin.

Obědy se vydávají vždy od 11.30 do 13.30.

 

pondělí 2. 9.

8.00 slavnostní zahájení školního roku před školou

9.30 ukončení dopoledního programu s třídní paní učitelkou

10.00 schůzka rodičů prvňáčků

úterý 3. 9.

 • prvňáci mají 2 vyučovací hodiny (konec 9.40)
 • 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

středa 4. 9.

 • prvňáci mají 3 vyučovací hodiny (konec 10.45)
 • 2. – 5. třída 4 vyučovací hodiny (konec 11.40)

čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9.

 • výuka podle platných rozvrhů kromě odpoledního vyučování

Těšíme se na Vás! 

28.8.2019

Informace o platbách za stravu

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vzhledem k tomu, že naše škola bude samostatnou ZŠ od 1. září, bude od tohoto data také aktivní nový účet, na který se budou obědy platit. Nové číslo účtu dostaneme přiděleno až v posledním srpnovém týdnu, proto žádáme o spolupráci - obědy bude možné zaplatit až 1. týden v září. Celý tento týden budeme samozřejmě tolerovat, když děti nebudou mít oběd ještě zaplacený, tudíž jim obědy budou přesto vydány. Děkujeme za pochopení!

21.8.2019

Kroužky pro příští školní rok

Informace o kroužcích pro příští školní rok budou zveřejněny během posledního srpnového týdne. Nově se můžete těšit například na kroužek Programování pro 3. - 5. třídu. 

16.8.2019

Volby do Školské rady

V souladu s §167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volby dvou zástupců rodičů ve Školské radě. Jmenuji přípravný výbor ve složení: Helena Cuhrová, Tereza Cachová a Hana Dohnalová. Volby proběhnou 3. září v budově školy, o dalším postupu a formě budeme dále informovat. Kandidáty pro členství v Radě školy za rodiče jsou Hana Dohnalová a Jakub Veleba. Kontaktní osobou pro tyto volby je Tereza Cachová - cachova@zspodzvahovem.cz. 

 

Mgr. Jan Horkel

4.8.2019

Harmonogram školního roku 2019/2020 - prázdniny, svátky, ředitelská volna

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 8:00 a ukončen v úterý 30. června 2020.

 

Prázdniny

 

 • podzimní: úterý 29. a středa 30. října 2019 (se svátkem a ředitelskými volny vychází pro žáky týden volna)
 • vánoční: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020 (nástup do školy pondělí 6. ledna 2020)
 • pololetní: pátek 31. ledna 2020
 • jarní: pondělí 17. února až pátek 21. února 2020 (nástup do školy pondělí 24. února)
 • velikonoční: čtvrtek 9. dubna 2020 (nástup do školy úterý 14. dubna 2020)
 • hlavní: středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020 (nástup do školy v úterý 1. září 2020)

 

Státní svátky

 

Den české státnosti: sobota 28. září

Den vzniku samostatného Československého státu: pondělí 28. října

Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. listopadu

Velký pátek: pátek 10. dubna

Velikonoční pondělí: pondělí 13. dubna

Svátek práce: pátek 1. května

Den vítězství: pátek 8. května

 

 

Ředitelské volno pro žáky ZŠ

čtvrtek 31. 10., pátek 1. 11. 2019

středa 6. 5., čtvrtek 7. 5. 2020

2.8.2019

Informace k organizaci posledního týdne školy

Poslední týden školy bude probíhat vyučování podle platného rozvrhu pouze v pondělí a úterý a to tak, že nebude odpolední vyučování. Ve středu a ve čtvrtek budou pouze třídnické hodiny, na kterých proběhne úklid, vyklízení, odevzdání učebnic a klíčů. V pátek od 8:00 do 9:00 proběhne slavnostní předání vysvědčení. V případě potřeby bude i v pátek otevřená školní družina a to do 15:00. 

18.6.2019

Setkání budoucích prvňáčků

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paními učitelkami proběhne 18. června v 15:00! Více informací naleznete v e-mailu. Těšíme se na vás!

3.6.2019

Výsledky zápisu do 1. tříd.

Přijati byli uchazeči s těmito čísly:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 73.

Díky kapacitě, dané Školským rejstříkem MŠMT nám, bohužel, nebylo umožněno přijmout všechny uchazeče a proto byli přijati uchazeči přesně podle zveřejněných kritérií pro přijetí a doporučení ombudsmanky. Rozhodnutí o přijetí/odkladu budou od zítřka k dispozici v kanceláři hospodářky školy. Rozhodnutí o nepřijetí budeme rozesílat poštou. Informativní setkání budoucích prvňáčků proběhne v polovině června, o přesném termínu budeme brzy informovat. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na shledanou se všemi našimi budoucími prvňáčky!

22.5.2019

Zveme vás na Posezení u lípy!

20. června v 17:00! Posezení u lípy, u nás na školním dvorku, vystoupí všechny naše třídy i hosté, jste srdečně zváni! 


 

20.5.2019

Informace k zápisu do 1. tříd

Dne 24. dubna od 14:00 do 18:00 proběhne na naší škole zápis do 1. třídy pro budoucí samostatnou ZŠ Pod Žvahovem. Přípravná třída příští rok bohužel nemůže být otevřena u nás, ale nově bude v budově Kořenského. V případě zájmu můžeme otevřít 2 první třídy s celkovou kapacitou 40 dětí. 

K zápisu se, prosíme, dostavte osobně i s dítětem. Přihlášku je možné vyplnit až na místě a není potřeba si dopředu rezervovat čas, vše jistě zvládneme bez zbytečného čekání. Pokud si chcete přihlášku vyplnit předem, naleznete ji zde pod textem, stejně jako i další formuláře. Veškeré náležitosti zápisu i odkladu naleznete zde: Informace k zápisu .

Těsíme se na vás!

Ke stažení:

22.4.2019

Třídní schůzky

Připomínáme, že dnes, 16. dubna proběhnou na naší škole třídní schůzky. Začátek je v 17 : 00. Jim bude předcházet schůzka třídních důvěrníků - 16 : 30  v prostoru knihovny a od 16 do 17 hodin budou v třídách školní družiny k dispozici obě netřídní paní učitelky Hlaváčová a Vlčková pro případné konzultace.

16.4.2019

Informace ke škole v přírodě ve Střelských Hošticích

Blíží se nám naše jarní škola v přírodě a zde pod článkem najdete pokyny a informace k ní. Děkujeme za spolupráci a těšíme se do Hoštic! 

Ke stažení:

11.4.2019

Doplatek na školu v přírodě.

V tomto týdnu začínáme vybírat doplatek na školu v přírodě ve Střelských Hošticích. Jelikož ještě nemáme informaci o tom, zda a v jaké výši bude poskytnut příspěvek zřizovatele na dopravu, bude doplatek činit 1 800 Kč s tím, že po získání tohoto příspěvku bude jeho poměrná část dětem vrácena. Děkujeme za pochopení.

8.4.2019

Pilotní číslo našeho nového časopisu Žvahováček!

Od příštího školního roku se školní časopis stane pevnou součástí našeho projektového vyučování a již nyní se naši čtvrťáci rozhodli vytvořit pilotní číslo! Dalo jim spoustu práce a skoro vše zůstalo v jejich vlastní režii. A jak se jim povedlo to úplně první číslo Žvahováčku? Posuďte sami v příloze!

Ke stažení:

1.4.2019

Co nás čeká v dalších týdnech a měsících.

Zimní škola v přírodě je za námi a před námi je několik dalších akcí....


21. března máme Den otevřených dveří, kdy v době mezi 8:00 a 11:40 můžete navštívit výuku, prohlédnout si školu, případně                                          pohovořit s našimi zaměstnanci.

16. dubna nás čekají třídní schůzky ve všech třídách naší školy.

24. dubna proběhne zápis do 1. tříd pro příští školní rok.

26. dubna odjíždíme na letní školu v přírodě do Střelských Hoštic, kam pojedou všechny třídy, včetně třídy přípravné.

20. června chystáme velkou akci pro všechny děti i rodiče, nazvanou Posezení u lípy, více informací později...

13.3.2019

Škola v přírodě

Zimní škola v přírodě je za námi. Děti i dospělí si ji moc užili a těšíme se na další - 26. dubna vyráží celá naše škola do Střelských Hoštic. A na spoustu obrázků z té zimní se můžete podívat na našem veřejném FB profilu https://www.facebook.com/ZSPodZvahovem

10.3.2019

Potvrzení o seřízení vázání!

Pokud mají děti s sebou na zimní ŠVP vlastní lyže, tak prosíme, nezapomeňte dětem přiložit vlastnoruční potvrzení o tom, že jsou lyže odborně seřízené. Ideálně na zadní stranu potvrzení o bezinfekčnosti. Stačí napsat větu: Potvrzujeme, že lyže byly odborně seřízené, datum a podpis. Děkujeme!

27.2.2019

Zimní škola v přírodě.

Přehled organizace odjezdu na zimní ŠVP.


V pátek 1. března nebude vyučování (vyjma přípravné třídy a několika dětí, které budou chodit do školy, ale nejedou na ŠVP), ale bude otevřená sběrná družina. Děti, které budou v družině/škole mohou jít na oběd, ostatní rodiče žádáme o odhlášení obědů. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu nízkého počtu strávníků bude od 4. do 8. března možné objednat pouze menu č. 1.

Pro děti z přípravné třídy a děti k nim přiřazené bude celý týden k dispozici jedno oddělení školní družiny v obvyklém časovém rozsahu.

Sraz dětí k odjezdu je v 11:30 před školou(!), odjezd pak cca ve 12:00. Upozorňujeme, že bude problém před školou zaparkovat a proto prosíme o využití míst P+R k vysazení a odjetí.

Pro odjezd děti musí mít odevzdáno zdravotní potvrzení, kopii kartičky pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti. V případě potřeby si tyto dokumenty můžete stáhnout níže na stránce.

Ke stažení:

25.2.2019

Seznam věcí na ŠVP

Zde najdete seznam věcí a další informace o zimní ŠVP v Janově n. Nisou.

Ke stažení:

8.2.2019

Samostatná škola

MŠMT schválilo zápis ZŠ Pod Žvahovem jako samostatné devítileté základní školy od příštího školního roku. Tento fakt je potvrzením, že od 1. září bude naše škola samostatnou, postupně devítiletou, základní školou, ovšem příští školní rok bohužel nebudeme moci otevřít přípravnou třídu, která se z naší budovy přesune zpět do budovy ZŠ a MŠ Kořenského. Přípravnou třídu budeme moci otevřít až ve školním roce 2020/2021. Pro příští rok počítáme s otevřením dvou 1. tříd s celkovou kapacitou 40 dětí.

22.1.2019

Setkání se starostou a zástupci zřizovatele o budoucnosti školy.


Milí rodiče a přátelé ZŠ Pod Žvahovem. Rádi bychom Vás pozvali na setkání se zástupci MČ Praha 5, týkající se budoucnosti naší školy. Nová koalice na radnici vyjadřuje podporu naší škole a ráda by tuto podporu veřejně deklarovala. Na setkání budou představeny plány na další vývoj a proběhne diskuse s představiteli radnice. Srdečně zveme všechny rodiče současných i budoucích žáků naší školy. Vaše účast je velice důležitá!

9.1.2019

Žvahov restart 2018!

Zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na setkání u příležitosti 4. výročí znovuotevření žvahovské školy!

V pátek 14. září od 15:30, restaurace "Na cvičišti", Na Placích 25, Praha 5 - Hlubočepy! Více informací najdete na přiloženém plakátě! Těšíme se na Vaši účast!

 

http://www.zskorenskeho.cz/userfiles/files/zvahov_restart.png

11.9.2018

Nabídka kroužků

Informace o kroužcích na ZŠ Pod Žvahovem naleznete v nové nabídce menu - Kroužky. Nabídka se stále finalizuje, konečné informace budou k dispozici během tohoto týdne.

30.8.2018

Poprvé do školy

Informace pro rodiče dětí z přípravné třídy naleznete zde

29.8.2018

Nové čipy pro vstup i jídelnu

Od nového školního roku bude naše škola používat nové, víceúčelové čipy, které budou sloužit jak pro objednávky a výdej obědů, tak pro vstup do školy (všechny vstupní dveře mají nově přidané čipové čtečky). Čipy budou k dispozici od pondělí u paní hospodářky (k dispozici od 7:00 do 14:00). U stávajících strávníků k výměně za nové, u nových proti záloze 150 Kč. Staré čipy již nebudou fungovat. Pro usnadnění identifikace budou nové čipy modré.

28.8.2018

Začátek školního roku

V pondělí 3. září začíná škola v 9:00! Přijďte s menším předstihem před budovu školy. Těšíme se na vás!

24.8.2018

Informace o kroužku fotbalu na Žvahově!

Pozvánka od FK Zlíchov 1914:

Startujeme! Na Zlíchově rozjíždíme unikátní mládežnický projekt ve spolupráci s bývalým reprezentantem Tomášem Junem.

Přijď na ukázkový trénink ve středu 22.8. nebo 29.8. Přihlásit se můžeš přes formulář na bit.ly/2vygoOH.

Více informací na webu www.fkzlichov1914.cz


Pravidelné tréninky budou u nás - pondělí a středa!

13.8.2018

Obědy na příští školní rok

Jelikož od září přechází organizace obědů ve školní jídelně pod naší školu, platby budou probíhat pouze pomocí variabilních symbolů (nikoli rodná čísla!) a platby se budou posílat na nový účet, který je 115 - 7582190247/0100. Od 20. srpna je možné se přihlásit ke stravování (musí provést noví i stávající žáci). Všechny potřebné informace dostanete během příštích dní e-mailem, ale je potřeba dbát na včasné přihlášení a zaplacení - pokud na obědovém účtě nebudou peníze, obědy nebudou moci být vydány!

7.8.2018

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Do 1. třídy je potřeba si pořídit:

 • Aktovka
 • Prázdný penál
 • Nůžky s kulatou špičkou
 • Igelit na lavici (ideálně 150x170 cm)
 • Košili (na VV)
 • Hadr na lavici
 • Přezůvky
 • Látkový pytel + tepláky a kraťasy, tričko, boty do tělocvičny (ne s černou podrážkou), boty na ven
 • Desky na číslice a písmena
 • Ručník s poutkem podepsaný
 • Krabičku papírových kapesníků

Na první třídní schůzce 3. září budeme vybírat 1000 Kč na třídní fond, ze kterého se zaplatí výtvarné potřeby, náplň penálu, vstupy na kulturní akce, atd.. Peníze budou uloženy na transparentní účet a využívány průběžně.

Nástup do školy je v pondělí 3. září v 9:00, od 10:00 proběhne první třídní schůzka.

Přihlášky do školní družiny budou k dispozici poslední prázdninový týden u hospodářky školy, společně s přihláškami do školní jídelny, společně s čipy, které budou k dispozici proti vratné záloze 150 Kč.  Na třídní schůzky je potřeba také přinést 100 Kč jako zálohu na šatní skříňku, na konci školního roku bude vrácena.

Organizace prvního týdne:

 • 3. září – 1 vyučovací hodina, poté jdou děti do družiny a rodiče na třídní schůzku
 • 4. září – 2 vyučovací hodiny (do 9:40), poté jdou děti do družiny
 • 5. září – 3 vyučovací hodiny (do 10:45), poté jdou děti do družiny
 • Od 6. září – 4 vyučovací hodiny (do 11:40), poté jdou děti do družiny

Všechny potřebné informace najdete i na školním Facebooku.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat a nebojte, vše zvládneme.

11.6.2018

Vize školy

Na včerejším setkání rodičů se zřizovatelem a zástupci školy byla představena vize školy a přislíben vznik samostatné devítileté školy, přičemž zřizovatelem byl tento vznik (odloučení od ZŠ Kořenského) přislíben jako bezodkladný. Děkujeme všem rodičům i zástupcům MČ Prahy 5 za účast na tomto fóru a pro představu o směrování naší školy do budoucna zde najdete vizi rozvoje a budoucnosti školy Pod Žvahovem.

Vizi školy naleznete zde:

https://drive.google.com/file/d/1UlaQzqbexKHfJ9tjVA10uwPlnnxwpNdN/view?usp=sharing

11.1.2018

Webové stránky spolku rodičů.

Spolek rodičů pracoviště Žvahov má webové stránky!

 

Naleznete je zde: http://zszvahovspolek.webnode.cz/

7.12.2017

Školní FB

Aktuální informace ze Žvahova naleznete nejrychleji na našem Facebookovém profilu. Na stránku se dostanete pouhým proklikem na adresu https://www.facebook.com/ZSZvahov a není potřeba žádná registrace, stránka je volně přístupná.

21.9.2017

Základní škola         Pod Žvahovem

Kontakty

Základní škola Praha 5 - Hlubočepy,
Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace

Pod Žvahovem 463/21b
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO: 069 194 48

Bankovní spojení: 289152346/0300

Datová schránka: 3xmc8qt

Facebook

Telefon: 242 486 778

E-mail:
info@zspodzvahovem.cz

Více kontaktů »


Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15