ZŠ Pod Žvahovem - úvodní stránka

Venkovská škola v srdci Prahy
”Dovednostmi k moudrosti …”

Přeskočit na menu sekce

Nacházíte se na: Úvod Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 2. B

Online zprávy pro žáky 2. B

Informace třídního učitele

Co děláme ve škole?

čtvrtek 25. 6.

ČJ - psaní W a X písanka str. 16

- zopakování všechn naučených jevů za 2. třídu (slovně) a sebehodnocení žáků

- čtení knižky

M - počítání....

- pracovní sešit: 46/1,2,3,4 a 47/1,2

středa 24. 6.

ČJ - slova citově zabarvená - Co to znamená. Jaká to jsou slova. Vymýšlení různých slov.

- diktát slovních spojení na psaní velkých písmen (př: hora Říp, pes Alík, řeka Sázava, učitelka Bětka.....)

- čtení knížky

M - počátání +/- a násobilka do 100

- pracovní sešit: 44/1, 3 a 45/1

úterý 23. 6.

ČJ - písanka str. 14

- pracovní sešit 37/1 a 38/4

- procvičení slovních druhů (pouze ústně)

M - počátání a počítání a počítání

- 42/4, 43/2, 3

PRV - herbář - co to je, jak se vyrábí a k čemu slouží

pondělí 22. 6.

ČJ - víkendovníky

- abeceda (+ skládání různých věcí podle abecedy)

- druhy vět (př: Řekni větu tázací, která má 5 slov. Utvoř větu rozkazovací a použij slovo škola.)

- pracovní list

- hlasité čtení

M - počítání

- geometrie: úsečka a přímka, vyznačení bodu, měření pravítkem, rýsování úsečky dané délky a 43/1

pátek 19. 6.

ČJ - pracovní list + určování slovních druhů ve větách, věta jednoduchá/souvětí

- druhy vět - vymýšlení vět dle zadání (např: Řekni větu tázací a použij slovo škola. Řekni větu rozkazovací, která má pět slov.)

- hlasité čtení

M - počíííítáááááme (násobilka, +/-)

- pracovní sešit: 40/4, 41/3, 42/1,3

čtvrtek 18. 6.

ČJ - vyhledávání chyb v textu

- slovní druhy, abeceda

M - počítání, počítání.....

- prac. sešit: 34/4 a 37/1, 4 a strana 59 (aspoň něco málo)

středa 17. 6.

ČJ - procvičování  a opakování (párové souhlásky, i/y) + pracovní list

- čtení knížky

M - počítáme, počítáme a počítáme (+/- do 100 a násobilka)

- pracovní sešit: 40/2,3 a 59/1, 3 (od každého 2 sloupce)

úterý 16. 6.

ČJ - protažení a uvolnění ruky

- písanka str. 12

- slovní druhy a věta jednoduchá/souvětí

M - pavučiny na podobném principu jako 39/12

- násobilka - násobky a příklady

- práce se zvířátky (kartičky a stavěli jsme různá družstva)

- 39/1 a 40/1

pondělí 15. 6.

ČJ - víkendovníky

- hra na čtení s porozuměním a paměť

- slovní procvičení a zopakování všech naučených pravidel (měkké a tvrdé souhlásky, spodoba, slovní druhy, slabiky bě, pě, vě, dě, tě, ně, věta jednoduchá x souvětí, druhy vět, psaní velkých písmen)

M - násobilka č. 9

- pracovní sešit: 55/2, 3 a 39/2, 3

AJ - procvičení částí lidského těla, počítání  + slovíčka spojená s pohybem: climb, squat, run, jump,


Mgr. Alžběta Sýkorová / 25.6.2020

Matematika Hejného

Vážení rodiče,

přikládám odkaz na příručky, kde jsou jednotlivá prostředí a jejich postupy popsány.

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/hejnyMatematikaKteraBavi.pdf

https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf

 

Na procvičování můžete použít například webové stránky:

https://www.matika.in/cs/#2

 

Pokud je Vám cokoliv nejasného či se Vaši děti s čímkoliv trápí, neváhejte mne kontakotovat.


Mgr. Alžběta Sýkorová / 27.11.2019

Učivo za první čtvrtletí

Český jazyk:

- určování druhů vět

- antonyma, synonyma, slova více významová

- slova nadřazeného/podřazeného/souřadného významu

- psaní u - ú - ů

- dělení hlásek: samohlásky (krátké, dlouhé, dvojhlásky), souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné)

Matematika:

- počítání +/- do 40

- rozklad čísel

- měření pravítkem v cm, co jsou mm

- orientace v jednotlivých prostředí (autobus, pavučiny, součtové trojúhelníky, hadi s podmínkou, výstaviště, zvířátka dědy lesoně)

 

Na procvičování online lze využít například tyto stránky:

https://skolakov.eu/

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


Mgr. Alžběta Sýkorová / 22.11.2019

Informace od vyučujících

číslo transparentního účtu

2101532216 / 2010


Mgr. Alžběta Sýkorová / 20.2.2019

Třídy, rozvrhy

Základní škola         Pod Žvahovem

Kontakty

Základní škola Praha 5 - Hlubočepy,
Pod Žvahovem 463,
příspěvková organizace

Pod Žvahovem 463/21b
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO: 069 194 48

Bankovní spojení: 289152346/0300

Datová schránka: 3ymc8qt

Facebook

Telefon: 242 486 778

E-mail:
info@zspodzvahovem.cz

Více kontaktů »


Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15