ZŠ Pod Žvahovem - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu sekce

Nacházíte se na: Úvod Školní stravování

Školní stravování - pracoviště Pod Žvahovem

1. Základní informace

 • Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005, Školským zákonem, vyhláškou č. 137/2004. Výživové dávky a finanční limit se řídí vyhláškou 107/2008 Sb. o školním stravování.
 • Žáci mají na výběr ze dvou hlavních jídel, včetně polévky. 
 • Cena hlavního jídla a polévky pro děti 6-10 let je 27 Kč, pro děti starší je to pak 29 Kč.
 • Stravování se platí na účet ŠJ vždy měsíčně a to dopředu. Platbu doporučujeme zaslat vždy s dostatečným předstihem (optimálně do 25. minulého měsíce), aby se předešlo obtížím při výdeji oběda na další měsíc. Účty dětí nemohou jít do mínusu. V takovém případě oběd nebude vydán!
 • Objednávka jídla na další den se uzavírá vždy den předchozí v 11:00.
 • Měsíční záloha na obědy je 600 Kč, která se zasílá na účet ŠJ - 115 - 7582190247/0100. Identifikace plátce se provádí pomocí variabilního symbolu! Z této částky bude vždy ke konci měsíce provedeno vyúčtování vzhledem ke skutečné spotřebě. Celkové vyúčtování a případné vrácení přeplatku za stravné se uskuteční vždy na konci školního roku.
 • Variabilní symbol dostane dítě vždy u paní hospodářky.
 • výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (je vydáváno spolu s potvrzením o zálohové platbě na čip).

2. Identifikace strávníka

 • k identifikaci strávníka slouží elektronický čip.
 • čipy se pronajímají na začátku školní docházky za částku 150,00 Kč.
 • po ukončení školní docházky žák čip odevzdá a částka mu bude vrácena.
 • při ztrátě, či poškození dostane žák proti záloze 150,00 Kč nový čip.
 • v případě, že žák zapomněl čip, nebo má problémy s identifikací ve školní jídelně, obrátí se na hospodářku ŠJ.

3. Odhlašování a přihlašování obědů, onemocnění žáka

 • Objednávání obědů – žáci osobně čipem na objednávacím boxu v budově školy nebo online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN).
 • Odhlašování obědů – osobně čipem nebo elektronicky na e-mail ecinglova@zskorenskeho.cz, nejpozději den předem do 10:00. Při neodhlášení obědů tyto obědy i peníze propadají.
 • Školní stravování se uskutečňuje v době pobytu dítěte ve školském zařízení, a to za úplatu  (viz.§ 119 Školského zákona). Pokud žák onemocní, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pak je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit – v době nemoci nemá žák na dotovaný oběd nárok.

 • zákonní zástupci jsou povinni zrušit stravování také v případě nepřítomnosti žáka ve škole z jiného důvodu, při odchodu ze ZŠ Kořenského, nebo při ukončení stravování během školního roku.
 • jídlo v první den nemoci bude z hygienických důvodů vydáváno jen do plastových, nebo nerezových jídlonosičů a pouze v době 11:30 - 11:40 (hygienické směrnice).
 • v době výdeje strávníkům již jídlo nelze do jídlonosičů vydávat.
 

Mgr. J. Horkel – zástupce ředitelky školy
E. Činglová - hospodářka pracoviště Žvahov

Obědy do škol

Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol.

Níže naleznete pravidla a formulář žádosti o dotaci.

Ke stažení

Pracoviště         Pod Žvahovem

Kontakty

Základní škola Pod Žvahovem
Pod Žvahovem 463/21b
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Telefonní čísla:

 • 731 504 657
  Mgr. Jan Horkel

  zástupce ředitelky pro detašované pracoviště Pod Žvahovem
 • 731 504 658 hospodářka
 • 797 972 705 školní družina

E-mail:
horkel@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15